Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Bóbr europejski (Castor fiber)
Bóbr jest największym europejskim gryzoniem a drugim po kapibarze w świecie. Bytuje praktycznie w całej Europie, z wyjątkiem Wysp Brytyjskich, półwyspu Iberyjskiego, Włoch i południowych Bałkanów. W Polsce obecny praktycznie na terenie całego kraju.
Daniel (Dama dama)
Daniel jest ssakiem należącym do rodziny jeleniowatych. Jest najpopularniejszym zwierzęciem parkowym w Europie, wyglądem  i sposobem życia przypomina jelenia szlachetnego.
Dzik (Sus scrofa)
Dzik jest największym przedstawicielem  rodziny świniowatych, z wyraźnie zaznaczonym dymorfizmem płciowym.  Zasiedla największy obszar spośród wszystkich gatunków tej rodziny. Są przodkami świni domowej, będącej produktem tysięcy lat selekcji hodowlanej. Zamieszkują praktycznie całą zachodnią i centralną część Europy.
Gacek brunatny (Plecotus auritus)
Nieduży gatunek ssaka z rzędu nietoperzy. Futro na grzbiecie żółtobrązowe lub brązowe. Błony lotne brązowawe, ucho bardzo duże. Maksymalny wiek  do 30 lat.
Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)
Jelenie są dużymi zwierzętami parzystokopytnymi popularnie występującymi na obszarze Polski. Są w przeciwieństwie do łosi smukłe, z imponującym porożem zdobiącym głowę samców.
Jeż europejski (Erinaceus europaeus)
Gatunek ssaka z rzędu owadożernych. Długość ciała do 35 cm, masa ciała 100-1900 g.
Jeż wschodni (Erinaceus romanicus)
Zwierzę  z rodziny jeżowatych o wierzchu ciała pokrytym kolczastymi igłami, z głową słabo wyodrębnioną i częścią twarzową wyciągniętą w ryjek.
Karczownik ziemnowodny (Arvicola terrestris)
Karczownik zwany szczurem wodnym, to największy rodzimy nornik. Występuje na terenie prawie całej Europy i zamieszkuje dwa całkowicie różne środowiska.
Konik polski
Koniki polskie są małymi, prymitywnymi końmi o krępej budowie pochodzącymi od tarpana. Tarpany zwane „dzikimi końmi” zamieszkiwały do końca XVIII wieku stepy południowo- wschodniej Europy oraz zachodniej Syberii. 
Królik dziki (Oryctolagus cuniculus)

Rozpowszechniony prawie w całej Europie Środkowej królik dziki jest protoplastą wszystkich królików domowych. Należy do rodziny zającowatych, ale jest znacznie mniejszy od zająca.

Królik europejski (Oryctolagus cuniculus)
Gatunek z rodziny zającowatych. Długość ciała 35-50 cm, masa 1-2 kg.
Kret europejski (Talpa europaea)
Ssak z rzędu owadożernych, drążący podziemne korytarze, wyjątkowo wychodzący na powierzchnię ziemi.
Kuna domowa (Martes foina)
Kuna domowa, zwana kamionką, jest drapieżnikiem z rodziny łasicowatych spotykanym popularnie w pobliżu osad ludzkich. Jest mniej związana z lasem niż kuna leśna i gorzej wspina się po drzewach.
Kuna leśna (Martes martes)
Kuna leśna zwana tumakiem jest niewielkim drapieżnikiem z rodziny łasicowatych. Piękna i ruchliwa kuna leśna żyje samotnie w dużych lasach liściastych i iglastych.
Lis pospolity (Vulpes vulpes)
Lis należy do drapieżników średniej wielkości z dość silnie wyrażonym dymorfizmem płciowym: samce są większe i cięższe (średnio o ok. 15%) niż samice. Lisa charakteryzuje rude ubarwienie i piękny ogon.
Żubr (Bison bonasus)
Żubr jest największym lądowym ssakiem europejskim, którego populacja znacznie się zmniejszyła z powodu zmniejszania się powierzchni lasów i nadmiernych polowań. Obecnie dzięki ochronie prawnej trwają praca nad odtworzeniem populacji żubra w Polsce. Wyróżniano dawniej dwa podgatunki żubra: żubr nizinny (białowieski) Bison bonasus bonasus i żubr kaukaski (górski) Bison bonasus caucasicus. Na terenie Polski spotykany jest żubr nizinny.
Łoś (Alces alces)
Łoś jest największym zwierzęciem z rodziny jeleniowatych Europy.  Wygląd łosia jest bardzo charakterystyczny, zwierzę ma krępy tułów, długie nogi, a głowę samców zdobi piękne poroże.  W Europie występuje na północy i północnym wschodzie.
Mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Mysz leśna – gatunek gryzonia z rodziny myszowatych, zamieszkującego lasy, najchętniej stare drzewostany bukowe i dębowe.
Mysz polna (Apodemus agrarius)
Mysz polna- gryzoń z rodziny myszowatych, pospolicie spotykany na łąkach, polach, a także brzegach lasów, w parkach i ogrodach. Łatwa do odróżnienia od innych gryzoni z rodziny myszowatych po ciemnym pasie ciągnącym się wzdłuż grzbietu.
Mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus)
Mysz zaroślowa- gryzoń z rodziny myszowatych, zamieszkujący obrzeża lasów, pola, zarośla i suche łąki.
Nietoperze (Chiroptera)

Nietoperze (Chiroptera), rękoskrzydłe- to rząd ssaków, liczący ok. tysiąc gatunków. W Polsce występuje 21 gatunków, zdolnych do aktywnego lotu, dzięki skórzastej błonie lotnej, rozpiętej między bardzo wydłużonymi kończynami przednimi, bokiem ciała i kończynami tylnymi.

Piżmak (Ondatra zibethicusy)

Piżmak, zwany szczurem piżmowym, jest gryzoniem należącym do rodziny chomikowatych, podrodziny nornikowatych. Wielkością przypomina dzikiego królika, łatwo rozpoznawalny dzięki bocznie spłaszczonemu ogonowi, nie należy do rodzimych zwierząt Europy, lecz pochodzi z Ameryki Północnej.

Ryjówka aksamitna (Sorex araneus)
Ryjówka aksamitna jest maleńkim, owadożernym ssakiem o wydłużonym ryjku i ogonie dłuższym od połowy ciała. Pospolicie występuje w lasach i borach mieszanych na terenie całego kraju.
Ryjówka malutka (Sorex minutus)
Ssak z rodziny ryjówkowatych. Jest to najmniejszy ssak żyjący w Polsce. Długość ciała od 4 do 6 cm, masa 3–7 g. Posiada charakterystyczny, wydłużony ryjek.
Ryś euroazjatycki (Lynx lynx)
Ryś eurazjatycki jest największym rysiem, jak również największym przedstawicielem całej rodziny kotowatych w Europie. Jest drapieżnikiem o charakterystycznym wyglądzie. Cechą rozpoznawczą rysia są trójkątne uczy zakończone pędzelkami sztywnych włosów.


[ 1 ] [ 2 ]
O nas...Partnerzy