Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Brodnicki Park Krajobrazowy

Brodnicki Park Krajobrazowy położony jest w centralnej części Pojezierza Brodnickiego, na terenie dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Ukształtowanie powierzchni Parku jest typowe dla krajobrazów polodowcowych: bardzo różnorodne ze znajdującymi się obok siebie równinami sandrowymi, pagórkami morenowymi i kemami oraz głębokimi rynnami (nawet do 40 m) i obniżeniami wytopiskowymi.

Górznieńsko–Lidzbarski Park Krajobrazowy

Pogranicze, to teren gdzie słabiej rozwija się osadnictwo ludzkie i gospodarka. Zazwyczaj granice dzielą. Ale jest to sytuacja sprzyjająca dzikiej przyrodzie, bowiem mniejsza jest antropopresja a migrującym zwierzętom paszportów nikt nie sprawdza.

Mazurski Park Krajobrazowy

Rozwiązania prowizoryczne ratują naszą rzeczywistość przed rozpadem od niepamiętnych czasów... przykładem jest Mazurski Park Krajobrazowy. Utworzony został w oczekiwaniu na powołanie Mazurskiego Parku Narodowego. Polska północno-wschodnia to malownicze jeziora rozrzucone pośród plam lasów oprawione w przepiękne ramy krajobrazu kulturowego Mazur. Mazurski Park Krajobrazowy leży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na pograniczu trzech powiatów: mrągowskiego,...

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego położony jest w centralnej części Pojezierza Iławskiego, w granicach województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W przybliżeniu obejmuje obszar między Zalewem i Przezmarkiem na północy, Iławą na południu, Kamieńcem Suskim na zachodzie i Kaletką na wschodzie.

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej usytuowany jest na północno-wschnim krańcu Polski, na wschód od Gołdapi i na północ od miejscowości Dubeninki. Swoimi granicami obejmuje polską część Puszczy Rominckiej, czyli ok. 1/3 jej powierzchni. Pozostała część Puszczy znajduje się po stronie rosyjskiej. Południowa granica Parku biegnie nasypami starej linii kolejowej z początków XX w., na trasie: Gołdap – Żytkiejmy – Czistyje Prudy – Gusiew.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Celem powołanego w 1985 roku Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej było zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego związanego z tradycją turystycznego, krajoznawczego i rekreacyjnego użytkowania terenów Wysoczyzny Elbląskiej.
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich

Dawniej obszar parku stanowił fragment Wielkiej Puszczy. Od średniowiecza następowało powolne wylesianie i zagospodarowywanie tego terenu (jakkolwiek osadnictwo ludzkie znane jest z wcześniejszych okresów). Wraz z wylesianiem i zwiększaniem się obszarów krajobrazu rolnego, zmieniała się także i przyroda Wzgórz Dylewskich. Pojawiały się nowe gatunki roślin i zwierząt, inne zmniejszały swoją liczebność i zanikały. Wylesianie trwało do końca XIX w. Później...

Welski Park Krajobrazowy
Zwiedzając południową część naszego województwa możemy trafić do niewielkiej miejscowości o nazwie Jeleń, gdzie znajduje się siedziba Welskiego Parku Krajobrazowego.O nas...Partnerzy