Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Grzebiuszka ziemna ( Pelobates fuscus )

Grzebiuszka inaczej huczek jest jedynym w Polsce przedstawicielem rodziny grzebiuszkowatych. Jest to płaz występujący w różnych środowiskach półkuli północnej. To gatunek typowo lądowy charakterystyczny dla nizin.

Jaszczurka żyworodna (Lacerta Vivipara)

Jaszczurka żyworodna jest najmniejszą przedstawicielką polskich gatunków jaszczurek. Jej wielkość nie przekracza zwykle 18 cm proporcjonalnie znacznie dłuższy ogon niż u zwinki stanowiący 2/3 długości jej ciała jest jedną z cech odróżniających te dwa gatunki, podobnie jak mniej masywna głowa.

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

Jaszczurka zwinka jest najbarwniejszą i najliczniejszą przedstawicielka tej grupy gadów w Polsce. Powszechnie występuje na terenie całej europy poza południową Szwecją nie występuje w Skandynawii , Islandii i północnych terenach Anglii. W Polsce występuje podgatunek nominatywny i jest najczęściej spotykanym gadem w każdej krainie geograficznej naszego kraju, jednak jako gatunek ciepłolubny i jajorodny związana jest ze środowiskiem suchym i piaszczystym zwłaszcza w...

Kumak nizinny (Bombina bombina)

Kumak nizinny obok kumaka górskiego jest jednym z dwóch przedstawicieli ropuszkowatych w Polsce. Zamieszkuje środkową i wschodnia Europę aż po Ural. Na południu obecny jest na Bałkanach a na północy zasięg jego obejmuje południową Szwecję.

Żaby brunatne

Żaby brunatne są jednymi z liczniejszych przedstawicielek polskich płazów. Ubarwienie osobników obu gatunków jest bardzo zmienne grzbiet ciała najczęściej z brązowym czasem brązowo zielonym w różnych odcieniach tłem pokrytym licznymi plamami w różnych kolorach od zieleni przez brązy aż do czerni. Spód ciała jasny pokryty ciemniejszymi plamkami w różnej ilości czasem jednolicie jasny cielisty o odcieniu bardzo jasnokremowym.

Żaby zielone

Są najliczniejszymi przedstawicielkami polskich płazów i to one odpowiedzialne są głównie za chóralne śpiewy w towarzystwie swych brunatnych kuzynek. One także najliczniej wędrują i masowo giną pod kołami pojazdów. Jako zwierzęta amfibiotyczne,. Żyjące na pograniczu dwóch środowisk lądowego i wodnego, są typowym i najważniejszym wskaźnikiem czystości wód oraz jakości zbiorowisk wodno-błotnych. Roślinożerne larwy nierozerwalnie związane są z wodą a drapieżne...

Żółw błotny (Emys orbicularis)

Żółw błotny jest jedynym przedstawicielem rzędu żółwi dziko żyjącym w Polsce. Jest też jednym z dwóch przedstawicieli tego rodzaju na świecie. Na terenie naszego kraju jest endemitem.

Żmija zygzakowata (Vipera berus)

Żmija zygzakowata jest jedynym w Polsce przedstawicielem żmijowatych, jest tez jedynym w naszym kraju jadowitym gadem. Jako gatunek zasiedla prawie całą Europę poza Islandią. Na północ jej zasięg dochodzi niemal do kręgu polarnego. W Polsce występuje powszechnie na terenie całego kraju w trzech odmianach barwnych (allotropowych) srebrzysto-siwej, brunatnej i czarnej. Zróżnicowanie odcieni barwy jest bardzo duże. Charakterystycznym deseniem na ciele tych zwierząt jest...

Padalec zwyczajny (Agnuis fragilis)

Padalec zwyczajny jest jedyną polska jaszczurka beznogą często myloną z wężem (żmiją). Ten zupełnie niegroźny gad długości do 50 cm najczęściej mniej (ok. 30) posiada smukłą budowę ciała bez wyraźnego odgraniczenia głowy od tułowia o barwie najczęściej brunatnej lub brązowej w różnych odcieniach z ciemną cienką pręgą na linii kręgosłupa.

Ropucha paskówka (Bufo calamita)

Ropucha paskówka czasem nazywana żwawą, jest najmniejszą przedstawicielką polskich ropuch. Przeciwnie niż ropucha zielona jest gatunkiem typowym dla europy zachodniej. Nie notowano jej występowania we Włoszech i na Bałkanach. Obecna jest natomiast na półwyspie iberyjskim w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na północy występuje w południowej Szwecji. W Polsce występuje na terenie całego kraju głównie na nizinach.

Ropucha szara (Bufo bufo)

Ropucha szara jest największą i najpospolitszą naszą krajową ropuchą, średnia wielkość dorosłych samic wynosi około 130 mm czasem dorastają imponujących rozmiarów powyżej 150 mm literatura podaje 200 i są jednymi z większych polskich i europejskich płazów. Samce są zawsze mniejsze.

Ropucha zielona (Bufo viridis)

Ropucha zielona jest typowo wschodnim przedstawicielem ropuch. Nie występuje w zachodniej europie. W mniejszej liczebności spotykana jest w Niemczech. Na północy spotyka się na krańcach południowej Szwecji na południu zaś zamieszkuje obszary północnej Afryki i bliskiego wschodu. Podobnie jak częściej spotykana jej szara kuzynka, w Polsce nie należy do zwierząt rzadkich choć nie jest tak liczna jak ropucha szara.

Rzekotka drzewna (Hyla arborea)

Rzekotka drzewna jest najbarwniejszą i najbardziej atrakcyjną z wyglądu przedstawicielką rodzimych płazów. Należy do grupy nadrzewnych lub drzewołazów co odróżnia ją i uatrakcyjnia jej wizerunek oraz biologię od innych krajowych płazów.

Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

Traszka grzebieniasta jest jednym z czterech polskich przedstawicieli płazów ogoniastych obdarzonych szczególną biologią i urokiem. Jest także największą europejską traszką o całkowitej długości ciała około 16 centymetrów. Zasięgiem swoim obejmuje niemal całą Europę poza południową Francją i półwyspem pirenejskim. W Polsce występuje na terenie całego kraju.

Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris)

Traszka zwyczajna jest najpowszechniej spotykanym polskim płazem ogoniastym. Często spotykana w obejściach gospodarczych bywa mylona z jaszczurkami. Zasiedla licznie teren całej Europy poza półwyspem pirenejskim. Na północy sięga do środkowej Szwecji na wschodzie występuje w głębi Azji. W Polsce powszechna na terenie całego kraju choć preferuje tereny nizinne.

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix natrix)

Zaskroniec zwyczajny jest typowym przedstawicielem węży właściwych naszej fauny. Zasięg jego występowania obejmuje niemal całą Europę poza Skandynawią i północną częścią Wielkiej Brytanii i Islandii. W krajach swojego występowania uważany jest za zwierzę powszechnie spotykane wraz z innymi przedstawicielami tego rodzaju. W Polsce występuje jedynie forma nominalna.O nas...Partnerzy