Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Brzoza brodawkowata – Betula pendula Roth.

Brzozy to drzewa i krzewy. Na świecie występuje ok. 40 gatunków brzóz, w Polsce 5. Wiele brzóz to typowe gatunki pionierskie – światłożądne, rosnące dobrze na ubogich glebach, o bardzo licznych, lekkich, roznoszonych przez wiatr nasionach, szybkim wzroście.

Dąb – Quercus sp.
Dęby to drzewa, rzadziej krzewy. Liście sezonowe lub zimozielone (np.: Q. suber L.), od całobrzegich poprzez piłkowane do wrębnych lub klapowanych. Owoce to orzechy (żołędzie) osadzone pojedynczo w miseczkach. W Polsce dziko występują trzy (dwa) (?) gatunki dębów, mianowicie Q. robur L. – dąb szypułkowy, Q. petraea (Matt.) Liebl. – dąb bezszypułkowy, Q. pubescens Willd. – dąb omszony (?). Z...
Świerk pospolity – Picea abies L. Karst. (=P. excelsa Link)

Świerk pospolity jest gatunkiem bardzo zmiennym. Tak szerokiej,  wielokierunkowej i o różnym podłożu zmienności nie spotykamy u żadnego innego gatunku świerka, ani tym bardziej u sosny czy modrzewia. W naszym regionie znany ze swej jakości i walorów hodowlanych jest świerk z Nadleśnictwa Nowe Ramuki.

Modrzew europejski – Larix decidua Mill. (=L. europaea DC.)
Nazwa rodzajowa znana od czasów starożytnych (łac. larix = modrzew) od łac. laridum, lardum = słonina - być może nawiązanie do połyskującej, „tłustej” żywicy; łac. decido = odpadam - wskazanie na igły opadające na zimę.
Sosna pospolita (=S. zwyczajna) – Pinus sylvestris L.

Sosna jest jednym z najważniejszych drzew leśnych na dużych obszarach Europy i Azji, stąd też od dawna poszukiwane są takie pochodzenia, które zapewniałyby maksymalną produkcję drewna z jednoczesnym zachowaniem możliwie wysokiej jakości sortymentów. W badaniach proweniencyjnych, które służą temu celowi, przyjęło się nadawanie rangi rasy, odmiany geograficznej lub ekotypu klimatycznego.

Najlepiej rosnące pochodzenia sosny zwyczajnej, często sprawdzone w...

Wierzba pospolita (Salix alba L.)
Gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych. Osiąga wysokość do 30 m.


O nas...Partnerzy