Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Jeziora

Jeziora stanową najbardziej charakterystyczny element krajobrazu Warmii i Mazur. Być może uznane zostaną za jeden z przyrodniczych cudów świata. Jednoczesnie okazuje się, że bardo trudno naukowcom precyzyjnie zdefiniować jezior i wydzielić je z innych typów zbiorników wodnych. Na szczęście do delektowania się pięknem warmińskich i mazurskich jezior oraz roślin i zwierząt tam zamieszkujących, nie jest potrzebna precyzyjna definicja naukowa.

Jezioro Babięty Wielkie
Jezioro w powiecie szczycieńskim o powierzchni 264 ha.
Jezioro Bełdany
Jezioro polodowcowe, rynnowe w całości na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia to 944 ha.
Jezioro Czarne
Powierzchnia 78 ha, głębokość maksymalna 23,3 m, długość 1,5 km, szerokość 750 m.
Jezioro Czerwica

Jezioro Czerwica położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, administracyjnie leży w granicach gminy Susz, w niedalekim sąsiedztwie miejscowości Januszewo.

Jezioro Dąbrowa Mała
Jezioro położone w powiecie ostródzkim.  Powierzchnia jeziora:173 ha, długość : 4,5 km, szerokość do 0,5 km.
Jezioro Dąbrowa Wielka
Jezioro o powierzchni 6,16 km kw., połączone z jeziorem Dąbrowa Mała.
Jezioro Dejnowa
Jezioro rynnowe w powiecie kętrzyńskim o powierzchni 1,25 km kw.
Jezioro Długie
Jezioro Długie położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Olsztyna, a mimo to jego otoczenie stanowią głównie tereny zielone – ogródki działkowe, zieleńce, las.
Jezioro Dłużeckie
Jezioro w powiecie szczycieńskim. Powierzchnia 219 ha.
Jezioro Domowe Małe
Jezioro położone w całości w granicach miasta Szczytna. Powierzchnia: 11,4 ha, średnia głębokość: 2,2 m.
Jezioro Głębokie
Długość 750 m, szerokość 600 m, maksymalna głębokość 38,8 m.
Jezioro Gołdopiwo
Jezioro położone na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Powierzchnia jeziora 862 ha, max głębokość 26,9 m., długość 5,4 km, szerokość 2,7 km. 
Jezioro Januszewskie
Jezioro w powiecie Iławskim, w pobliżu wsi Januszewo.
Jezioro Jasne

Jezioro Jasne położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego administracyjnie leży w granicach gminy Iława, na zachód od miejscowości Siemiany i jeziora Jeziorak Duży.

Jezioro Jędzelewo
Jezioro w powiecie ełckim w pobliżu miejscowości Stare Juchy.
Jezioro Jełguń

Jezioro Jełguń znajduje się na terenie Rezerwatu Las Warmiński. Współrzędne geograficzne jeziora wynoszą 53o39’szer. geograf. pn. i 20°31’ dług. geograf. wsch., leży na wysokości 128 m n. p. m. w dorzeczu Łyny. Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 32,8 ha, objętość jeziora - 2.6238 tys.m3, maksymalna głęb. - 16,9 m.

Jezioro Jeziorak Duży

Tak jak Wielkie Wielkie Jeziora Mazurskie są główna atrakcja turystyczną Mazur, tak Jeziorak jest główna atrakcją wodniaków przebywających na Warmii i Powiślu. Dawniej Jezioro Jeziora pełnio ważny element wodnego szlaku transportowego, obecnie wykorzystywane jest głównie dla celów rekreacyjnych (w tym sporty wodne). Niezależnie od wartości turystycznej j rekreacyjnej jest ciekawym obiektem przyrodniczym z bogactwem gatunków roślinności wodnej i wodnobłotnej oraz...

Jezioro Jeziorak Mały

Jezioro Jeziorak Mały jest jednym z wartościowszych obiektów przyrodniczych i turystycznych Pojezierza Iławskiego. Położone jest w centrum miasta Iławy w dorzeczu rzeki Iławki. Jest to południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego, w Krainie Tysiąca Jezior, nad krańcem najdłuższego jeziora w Polsce – Jezioraka Dużego.

Jezioro Kawki

Jezioro Kawki położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, administracyjnie należy do obszaru gminy Susz. Jest to zbiornik o powierzchni 22,5 ha, głębokości maksymalnej 2 m. Rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód, łączy się dopływem z rzeką Liwą. Zbiornik ten charakteryzuje się wysokimi i miejscami stromymi wybrzeżami, których otoczenie stanowią lasy.

Jezioro Kiernoz Mały
Powierzchnia 0,54 km²
Jezioro Kiernoz Wielki
Jezioro o powierzchni 0,85 km² w powiecie olsztyńskim
Jezioro Kiersztanowskie
Jezioro na Pojezierzu Mrągowskim, ma powierzchnię 148,6 ha, długość 4,3 km, szerokość max 490 m oraz max głębokość 32,5 m.
Jezioro Kociołek

Leży w granicach gminy Iława położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego. Powierzchnia jeziora Kociołek wynosi 7,4 ha. Jego głębokość jest niewielka, posiada dno piaszczyste nie porośnięte osadem, barwę brunatną, linię brzegową porośniętą głównie turzycami.

Jezioro Kociołek k.Mrągowa
Powierzchnia 8 ha, długość 400 m, szerokość 350 m, maksymalna głębokość 36 m.


O nas...Partnerzy