Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Jezioro JełguńJezioro Jełguń znajduje się na terenie Rezerwatu Las Warmiński. Współrzędne geograficzne jeziora wynoszą 53o39’szer. geograf. pn. i 20°31’ dług. geograf. wsch., leży na wysokości 128 m n. p. m. w dorzeczu Łyny. Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 32,8 ha, objętość jeziora - 2.6238 tys.m3, maksymalna głęb. - 16,9 m.Linia brzegowa obfituje w małe zatoki. Konfiguracja brzegów jest urozmaicona: od płaskich, zabagnionych, poprzez łagodnie wzniesione do stromych. Brzegi są częściowo zadrzewione. Występuje stosunkowo niewiele roślinności przybrzeżnej. Dno jeziora jest piaszczysto - kamieniste, pokryte opadłymi liśćmi i gałęziami drzew. Woda charakteryzuje się dużą przejrzystością, do 3 m głębokości. W pobliżu ujęcia wody z jez. Jełguń, na podłożu żwirowo-kamienistym można zaobserwować masowo występujący tu gatunek mięczaka - rozdeptkę rzeczną.

 Bibliografia

  • Czachorowski S., O. Alexandrovich, P. Buczyński, A. Kurzątkowska, R. Stryjecki, 1998. Materiały do znajomości owadów i pajęczaków rezerwatu “Las Warmiński” (Pojezierze Olsztyńskie). Parki nar. i Rez. przyr., 17: 75-86.
  • Nowoszyńska A., 1997. Chruściki (Trichoptera) jezior rezerwatu „Las Warmiński”. Praca magisterska w maszynopisie.
Autor opisu: ST. Czachorowski


   


O nas...Partnerzy