Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Jezioro JasneJezioro Jasne położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego administracyjnie leży w granicach gminy Iława, na zachód od miejscowości Siemiany i jeziora Jeziorak Duży.Jest to jezioro stosunkowo niewielkie lecz głębokie. Powierzchnia lustra wody wynosi 1.7 ha, głębokość maksymalna – 19,8 m, głębokość średnia – 8,1 m. Jezioro

ma kształt owalny, lekko wydłużony z północy na południe. Zachodni i północny brzeg jest stromy, pozostałe łagodniejsze. Dno litoralu w części przybrzeżnej pokrywa piasek, dalej cienka warstwa detrytusu, a od 8 metrów osad typu typu „dy”.

    Jezioro Jasne stanowi typ jeziora oligotroficznego zbliżonego do acidotrofii – jezior bezwapniowych, kwaśnych, występujących zwykle na podłożu krystalicznym. Zbiornik ten nie posiada dopływów i odpływów, a także punktowych źródeł zanieczyszczeń, nie jest również zagospodarowany rekreacyjnie. Badania przeprowadzone prze Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie w 1995 roku i ich ogólna ocena pozwoliły zakwalifikować wody tego jeziora do I klasy czystości.

    Mając na uwadze zachowanie oligotroficznych cech jeziora w 1988 roku utworzono rezerwat pod nazwą „Jezioro Jasne”, który poza jeziorem Jasne obejmuje jezioro Luba, kompleks torfowisk i otaczające je drzewostany.Bibliografia

  • Dobies A., Planter M. 1998. Stan czystości wybranych jezior Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Olsztyn: Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.
  • Informacja o stanie środowiska na obszarze powiatu iławskiego: stan na 1.01.1999r.” 1999. Olsztyn: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Maszynopis.
  • Nehring A., 2001. Chruściki (Trichoptera) Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Pr. Magisterska w maszynopisie.
  • Żaczkiewicz B. red. Jezioro Jeziorak Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego: informator turystyczny. Iława: Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji – Ośrodek Rozwoju Turystyki.
Autor opisu: Anna Nehring, St. Czachorowski


   


O nas...Partnerzy