Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Jezioro UrowiecJezioro Urowiec położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, po zachodniej stronie jeziora Jeziorak Duży, około 2 km na zachód od miejscowości Siemiany, w Lasach Siemiańskich, w administracyjnych granicach gminy Iława.Powierzchnia jeziora wynosi 26,1 ha, średnia głębokość 8,1 m, natomiast maksymalna głębokość to 31,8 m. Jezioro Urowiec zasilane jest dwoma dopływami, jeden wpływa od północy - ciek bez nazwy wypływającyc z jeziora Plajtek Mały, drugi także bezimienny strumień wypływa z jeziora Plajtek Duży. Woda z jeziora odprowadzana jest odpływem bez nazwy uchodzącym do jeziora Jeziorak Duży.

Jezioro Urowiec nie jestzagospodarowany rekreacyjnie i nie posiada żadnych punktowych źródeł zanieczyszczenia, a ocena ogólna pozwoliła zaliczyć go II klasy czystości, posiadającego wody dobrej jakości. Z badań wynika, iż stan biocenotyczny jeziora Urowiec jest dobry, typowy dla wód czystych i nieznacznie zanieczyszczonych.Bibliografia

  • Dobies A., Planter M. 1998. Stan czystości wybranych jezior Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Olsztyn: Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.
  • Informacja o stanie środowiska na obszarze powiatu iławskiego: stan na 1.01.1999r.” 1999. Olsztyn: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Maszynopis.
  • Nehring A., 2001. Chruściki (Trichoptera) Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Pr. Magisterska w maszynopisie
Autor opisu: Anna Nehring, St. Czachorowski


   


O nas...Partnerzy