Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Rezerwat przyrody „Zatoka Elbląska”Jest to rezerwat florystyczny. Utworzony został w 1991 roku w celu zachowania bogatej i zróżnicowanej fauny ptaków wodno-błotnych oraz ich siedlisk. W skład rezerwatu wchodzą grunty znajdujące się w gminie Elbląg oraz wody Zalewu Wiślanego należące do gminy Tolkmnicko. Zatoka Elbląska jest najbardziej wysuniętą na południe częścią Zalewu Wiślanego w obrębie delty Wisły. Cały akwen zatoki jest bardzo płytki do 1m głębokości. Na obszarze rezerwatu znajduje się tzw.Złota Wyspa - ciągle rosnący wąski półwysep wcinający się w akwen Zalewu Wiślanego.

Na terenie rezerwatu zaobserwowano występowanie 222 gatunków ptaków z czego 113 to gatunki chronione. 86 gatunków to ptaki gniazdujące na terenie rezerwatu. Spotkać można wiele gatunków mew i kaczek, kormorana, czaplę siwą, błotniaka stawowego.

Występują tu gatunki skrajnie zagrożone i ginące tj. szlachar, orzeł przedni, sokół wędrowny, biegus zmienny, łęczak.

W rezerwacie znajduje się bogata roślinność . Wody opanowane są przez rozległe skupiska grążela żółtego i grzybieni białych. Występują tu także rzadkiegatunki podlegające ochronie ścisłej tj. grzybieńczyk wodny, salwinia pływająca. Ponadto można znaleźć takie rośliny jak: żabiściek, osoka aloesowata, spirodela wielokorzeniowa, rzęsa drobna. Roślinność podwodna reprezentowana jest przez: rdestnicę grzebieniastą, rogatka sztywnego, moczarkę kanadyjską.

CIEKAWOSTKI: Teren ten należy do obszarów programu Natura 2000, czyli obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.

CIEKAWE MIEJSCA W POBLIŻU Miejscowości, zabytki, inne rezerwaty lub parki …..Autor opisu: Agata Szadziewska


   


O nas...Partnerzy