Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Rezerwat przyrody „Koniuszanka II”Rezerwat przyrody „Koniuszanka II” został utworzony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1978 roku. W skład rezerwatu wchodzi obszar lasu i odcinek rzeki o łącznej powierzchni 64,55 ha. Położony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie i gminie Nidzica. Jest to rezerwat leśny, a celem ochrony jest zachowanie kresowych stanowisk zespołów leśnych oraz przełomowego odcinka rzeki Koniuszanki. Rzeka Koniuszanka płynie przez środek rezerwatu, z tego trzecia część płynie w przełomie. Spadek przyległego do rzeki terenu wynosi 30%, a miejscami brzegi są nawet urwiste. Początek rzeki znajduje się w rezerwacie „Koniuszanka I”, położonym w odległości 1 km w górę rzeki. Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest całość przyrody ożywionej i nieożywionej wraz z jej zróżnicowaniem genetycznym, gatunkowym, ekosystemalnym i krajobrazowym. Rezerwat ten jest jednym z nielicznych chroniących przełomowe odcinki rzek. Szczególnie cenne i warte uwagi są stare drzewostany z udziałem sosny i dębów. Wśród innych lasów ten wyróżnia się sporym udziałem graba w drzewostanie.

Na terenie rezerwatu „Koniuszanka II” wyróżniono następujące zespoły roślinne:
- grąd subkontynentalny;
-łęg jesionowo-olszowy;
-ols porzeczkowy;
-grąd subkontynentalny (uboższa postać).


Zróżnicowanie siedlisk w rezerwacie gwarantuje bogactwo występowania gatunków zwierząt jak np.: bobry, kruki, orzechówki, dzięcioły czarne, wiele gatunków ptaków drapieżnych.

W pobliżu rezerwatu przebiega szosa z Nidzicy do Jedwabna. Rezerwat oddalony jest od Nidzicy o 12 km.Autor opisu: Agata Szadziewska


   


O nas...Partnerzy