Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Rezerwat przyrody „Torfowisko na Tatarskiej Górze”Rezerwat przyrody „Torfowisko na Tatarskiej Górze” został utworzony w 2012 roku. Jest to rezerwat torfowiskowy, a celem ochrony jest zachowanie kompleksu torfowisk przejściowych i wysokich oraz zbiornika dystroficznego. Ponadto ochronie podlegają stanowiska turzycy skąpokwiatowej (Carex pauciflora) oraz rosiczki długolistnej (Drosera anglica) oraz innych gatunków roślin.

Torfowisko na Tatarskiej Górze jest drugim po wyspie na jeziorze Partęciny Wielkie najmniejszym rezerwatem w województwie warmińsko-mazurskim. Zajmuje obszar 1,87 ha.

Rezerwat leży w powiecie gołdapskim na terenie gminy Gołdap, na terenie nadleśnictwa Olecko.

Bibliografia
Dziennik Urzędowy województwa warmińsko- mazurskiego z dn. 26 marca 2012 roku poz. 1095; Zarządzenie nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody „Torfowisko na Tatarskiej Górze”.Autor opisu: Agata Szadziewska


   


O nas...Partnerzy