Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Rezerwat przyrody „Jezioro Drużno”Rezerwat przyrody „Jezioro Drużno” jest to rezerwat faunistyczny utworzony w 1966 roku dla ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego. Jego obszar obejmuje akwen jeziora Druzno wraz z przyległymi terenami. Powierzchnia rezerwatu wynosi 3021,6 ha. Jezioro leży w pobliżu Elbląga w terenie dwóch gmin: Elbląg i Markusy.

Druzno to płytkie (głębokość do 1,5 m) zarastające jezioro deltowe na Żuławach Wiślanych. Stanowi część Zalewu Wiślanego. Do jeziora uchodzi kilka niewielkich cieków wodnych, między innymi: Burzanka, Kowalewka, Dzierzgoń, Elszka, Marwicka, Młynówka, Balewka, Brzeźnica, Wąska.
Jezioro Druzno- eutroficzne, zarastające jezioro wraz z otaczającymi je bagnami i podmokłymi lasami stanowi ważną ostoje ptactwa wodno-błotnego. Występuje tu wiele gatunków ptaków wodnych, zarówno w okresie lęgowym, jak i w czasie wędrówek. Do ważniejszych gatunków lęgowych należą: rybitwa białowąsa, bielik, zausznik, zielonka, kropiatka, żuraw, błotniak stawowy i bardzo rzadka podgorzałka. Poza tym gniazdują tu m.in. perkoz dwuczuby, bąk, śmieszka, mewa mała, rybitwa zwyczajna, bączek, świstun, płaskonos, podgorzałka, gęgawa, derkacz, żuraw, rybitwa czarna, bielik, wodnik, kropiatka, zielonka, błotniak stawowy, błotniak łąkowy i wiele innych. Podczas wędrówek, wiosną i jesienią, gromadzą się tu kaczki i gęsi w stadach przekraczających 10 tysięcy osobników.
Ze względu na bogactwo roślinne i bioróżnorodność rezerwat został uznany międzynarodową formą ochrony i wpisany na listę ramsarską w 2002 roku.

CIEKAWE MIEJSCA W POBLIŻU: Rezerwat położony jest w pobliżu Elbląga- najstarszego miasta w województwie warmińsko-mazurskim. Przez Druzno przechodzi tor wodny stanowiący przedłużenie Kanału Elbląskiego.

Bibliografia
Dziennik Urzędowy województwa warmińsko- mazurskiego z dn.16 czerwca 2005 roku; Rozporządzenie nr 15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Drużno”.Autor opisu: Agata Szadziewska


   


O nas...Partnerzy