Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Rezerwat przyrody „Borki”Rezerwat przyrody „Borki” jest to rezerwat leśny. Leży na obszarze Mazur Garbatych, po środku zwartego kompleksu Puszczy Boreckiej, na terenie Nadleśnictwa Kruklanki Utworzony został w 1958 roku celem zachowania i ochrony zbiorowisk leśnych z licznie nagromadzonymi rzadkimi gatunkami i zespołami roślinnymi. Rezerwat zabezpiecza również typowe dla tego obszaru typy gleb: brunatnych, płowych i bagiennych. Teren jest bardzo ciekawy pod względem krajobrazowym. Występują tu wały i pagórki morenowe, jary, rynny i zagłębienia wytopiskowe tzw. „oczka praktycznie przez cały rok zalane wodą oraz liczne strumyki.Flora Rezerwatu „Borki” liczy 320 gatunków. Składa się na nią 15 gatunków drzew, 11 krzewów, 136 ziół, 30 mszaków. W drzewostanie dominuje świerk pospolity, sosna zwyczajna, grab, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, topola osika. Na uwagę zasługują rzadkie gatunki roślin zielnych, jak pióropusznik strusi, lilia złoto głów, kruszczyk siny, czosnek niedźwiedzi, podkolan zielonawy, wyblin jednolistny, listera sercowata, gnieźnik leśny, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, żłobik koralowaty.

Rezerwat zamieszkują liczne gatunki zwierząt. Do ciekawszych należy żubr, który od 1962 roku żyje na tym obszarze na wolności. Mieszkańcami rezerwatu są także jeleń, łoś, sarna, dzik, zając, ryś, wilk, lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz. Teren ten stanowi dom dla licznych gatunków ptaków, w tym gatunków ginących bielika i zięby jer. Występują też zagrożone gatunki ptaków: orlik krzykliwy, żuraw, puchacz, krogulec, trzmielojad, pustułka, bocian czarny.

CIEKAWOSTKI: Rezerwat „Borki” położony jest w jednym z najchłodniejszych miejsc w Polsce i cechuje go duża zmienność pogody. Południowym skrajem rezerwatu, po drodze żwirowej z Kruklanek do Czerwonego Dworu biegnie szlak turystyczny.

CIEKAWE MIEJSCA W POBLIŻU: W pobliżu znajduje się wieś Kruklanki, w której można zwiedzić kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny z 1753 roku. Warty zobaczenia jest most kolejowy nad rzeką Sapiną zwany potocznie przez dzisiejszych mieszkańców "zwalonym mostem" z 1908 roku.

Bibliografia
Dziennik Urzędowy województwa warmińsko- mazurskiego nr 190 z dn. 8 grudnia 2006 roku; Rozporządzenie nr 45 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody.Autor opisu: Agata Szadziewska


   


O nas...Partnerzy