Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Sowa uszata (Asio otus)Sowa uszata, zwana potocznie uszatką, jest wielkością zbliżona do puszczyka, jednak smuklejsza z charakterystycznymi pękami piór przypominającymi uszy. Pomarańczowe oczy i upierzenie przypominające korę ułatwiają rozpoznanie tego gatunku. Aktywna o zmierzchu, świcie i nocą. Zaniepokojona prostuje się i wyciąga.  Rozmieszczona dość równomiernie na terenie całego kraju, głównie w zadrzewieniach, zagajnikach i zaroślach w pobliżu terenów otwartych. Objęta ochroną gatunkową ścisłą.

Sowa uszata jest sową niewiele mniejszą od puszczyka. Długość ciała samców wynosi 35-38 cm, samic 37-49 cm, rozpiętość skrzydeł 90-100 cm. Masa ciała samców wynosi 220-300g, zaś samic 250-420g. Obie płci ubarwione  jednakowo. Dorosłe rdzawo brązowe w ciemne plamki i marmurkowy wzór. Spód ciała żółtobrązowy w pionowe krezki przypominające groty strzał.  Wyraziste, pomarańczowe oczy na jaśniejszej, pomarańczowo brązowej szlarze. Na głowie charakterystyczne pęki piór tworzące uszy. Podczas lotu u podstawy lotek widoczna ruda plama. Młode osobniki umaszczone podobnie do dorosłych.
Uszatki gnieżdżą się na skrajach lasów, w śródpolnych zadrzewieniach, w widnych borach szpilkowych i mieszanych, w dużych parkach i na cmentarzach. W górach spotykana w lasach do wysokości 1000 m n.p.m. Sowy te w 4 podgatunkach spotykane na terenie całej Europy, z wyjątkiem północnej Skandynawii, jak również w Azji i Ameryce Północnej. W Polsce równomiernie rozmieszczony na terenie całego kraju. Największa populacja występuje w Wielkopolsce,  na Śląsku, Mazowszu i Podlasiu.  W czasie zimowisk przemieszczają się do miejsc o większej dostępności pokarmu i gromadzą w stada.
Uszatki gniazdują głównie w starych gniazdach wron, gawronów i srok, niekiedy także wiewiórek i ptaków drapieżnych. Od kwietnia do czerwca samica składa  4-6 białych jaj, w odstępach 1-2 dniowych i wysiaduje je przez 26-28 dni. Pisklęta klują się w tej samej kolejności, więc różnią się wiekiem i rozmiarem. Młode uszatki bardzo szybko opuszczają gniazdo w wieku około 3 tygodni i siedzą na pobliskich gałęziach lub ziemi. Lotność uzyskują dopiero 2 tygodnie później. Uszatki polują głównie na nornikowate, myszy zaroślowe, ryjówki i ptaki. Są aktywne o zmierzchu, świcie i nocą, charakteryzuje je lot kołyszący i odgłos godowy „huuh”.

Bibliografia
·    Karetta M. 2010. Atlas ptaków. Pascal.
·    Kruszewicz A. 2005. Ptaki Polski. Multico.
·    Singer D. 2005. Atlas ptaków Europy. Delta.
·    Sterry P., Cleave A., Clements A., Goodfellow P. 2003. Ptaki Europy. Świat Książki.Autor opisu: Katarzyna Zwirska


   


O nas...Partnerzy