Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Jezioro Siemiańskie
Jezioro w powiecie iławskim o powierzchni 22,5 h.
Jezioro Merynos
Jezioro w powiecie iławskim, w gminie Susz. Powierzchnia jeziora wynosi 9 ha.
Jezioro Januszewskie
Jezioro w powiecie Iławskim, w pobliżu wsi Januszewo.
Jezioro Jeziorak Duży

Tak jak Wielkie Wielkie Jeziora Mazurskie są główna atrakcja turystyczną Mazur, tak Jeziorak jest główna atrakcją wodniaków przebywających na Warmii i Powiślu. Dawniej Jezioro Jeziora pełnio ważny element wodnego szlaku transportowego, obecnie wykorzystywane jest głównie dla celów rekreacyjnych (w tym sporty wodne). Niezależnie od wartości turystycznej j rekreacyjnej jest ciekawym obiektem przyrodniczym z bogactwem gatunków roślinności wodnej i wodnobłotnej oraz...

Jezioro Łabędzie

Położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego Jezioro w gminie Iława. Powierzchnia zwierciadła wody 24,2 ha .

Jezioro Kociołek

Leży w granicach gminy Iława położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego. Powierzchnia jeziora Kociołek wynosi 7,4 ha. Jego głębokość jest niewielka, posiada dno piaszczyste nie porośnięte osadem, barwę brunatną, linię brzegową porośniętą głównie turzycami.

Jezioro Plajtek Duży

Jezioro Płajtek Duży położone jest pośród lasów w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego i administracyjnie znajduje na terenie gminy Iława. Jest to zbiornik wydłużony z północy na południe i łączy się rowem z jeziorem Urowiec. Jezioro ma powierzchnię 8,5 ha, Dno jeziora pokrywa gruby osad detrytusu, linię brzegową porastają turzyce, trawy oraz trzcina.

Jezioro Plajtek Mały

Jezioro Płajtek Mały jest niewielki zbiornikiem wodnym, położonym w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego. Leży na obszarze gminy Iława, na południe od jeziora Jasne, jest jeziorem odpływowym, strugą łączy się z jeziorem Urowiec. Jego powierzchnia wynosi 3,3 ha. Jezioro stosunkowo płytkie, charakteryzujące się dużą trofią, o zamulonym dnie, brzegach porośniętych przez Sphagnum, tworzącym uginające się pło torfowcowe.

Jezioro Perkun

Jezioro Perkun położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego i znajduje się w granicach gminy Iława. Jego powierzchnia wynosi 11,4 ha. Jest to zbiornik niewielki, okrągłego pokroju, łączący się rowem z jeziorem Osa, o wysokich i łagodnych, miejscami stromych brzegach, otoczone lasami.

Jezioro Jeziorak Mały

Jezioro Jeziorak Mały jest jednym z wartościowszych obiektów przyrodniczych i turystycznych Pojezierza Iławskiego. Położone jest w centrum miasta Iławy w dorzeczu rzeki Iławki. Jest to południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego, w Krainie Tysiąca Jezior, nad krańcem najdłuższego jeziora w Polsce – Jezioraka Dużego.

Jezioro Urowiec

Jezioro Urowiec położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, po zachodniej stronie jeziora Jeziorak Duży, około 2 km na zachód od miejscowości Siemiany, w Lasach Siemiańskich, w administracyjnych granicach gminy Iława.

Jezioro Kawki

Jezioro Kawki położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, administracyjnie należy do obszaru gminy Susz. Jest to zbiornik o powierzchni 22,5 ha, głębokości maksymalnej 2 m. Rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód, łączy się dopływem z rzeką Liwą. Zbiornik ten charakteryzuje się wysokimi i miejscami stromymi wybrzeżami, których otoczenie stanowią lasy.

Jezioro Jasne

Jezioro Jasne położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego administracyjnie leży w granicach gminy Iława, na zachód od miejscowości Siemiany i jeziora Jeziorak Duży.

Jezioro Czerwica

Jezioro Czerwica położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, administracyjnie leży w granicach gminy Susz, w niedalekim sąsiedztwie miejscowości Januszewo.

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego położony jest w centralnej części Pojezierza Iławskiego, w granicach województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W przybliżeniu obejmuje obszar między Zalewem i Przezmarkiem na północy, Iławą na południu, Kamieńcem Suskim na zachodzie i Kaletką na wschodzie.O nas...Partnerzy