Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Rezerwat przyrody „Czerwona Struga”
Rezerwat przyrody „czerwona Struga został utworzony w 1974 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowisk pióropusznika strusiego na terenie Puszczy Rominckiej.
Rezerwat przyrody „Torfowisko na Tatarskiej Górze”
Rezerwat przyrody „Torfowisko na Tatarskiej Górze” został utworzony w 2012 roku. Jest to rezerwat torfowiskowy, a celem ochrony jest zachowanie kompleksu torfowisk przejściowych i wysokich oraz zbiornika dystroficznego. Ponadto ochronie podlegają stanowiska turzycy skąpokwiatowej (Carex pauciflora) oraz rosiczki długolistnej (Drosera anglica) oraz innych gatunków roślin.
Rezerwat przyrody „Mechacz Wielki”
Rezerwat „Mechacz Wielki” znajduje się w centralnej części Puszczy Romnickiej, 8 km na wschód od Gołdapi. Rezerwat utworzono w 1974 roku w celu ochrony unikalnego w skali kraju, dobrze wykształconego, rozległego kompleksu borów bagiennych, borów mieszanych bagiennych i mszarów, charakterystycznych dla Puszczy Rominckiej. Jest unikalny w skali kraju dzięki nagromadzeniu gatunków rzadkich i reliktowych. Zajmuje powierzchnię 146,72 ha na terenie nadleśnictwa Gołdap.
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej usytuowany jest na północno-wschnim krańcu Polski, na wschód od Gołdapi i na północ od miejscowości Dubeninki. Swoimi granicami obejmuje polską część Puszczy Rominckiej, czyli ok. 1/3 jej powierzchni. Pozostała część Puszczy znajduje się po stronie rosyjskiej. Południowa granica Parku biegnie nasypami starej linii kolejowej z początków XX w., na trasie: Gołdap – Żytkiejmy – Czistyje Prudy – Gusiew.







O nas...



Partnerzy