Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Rezerwat przyrody „Borki”
Rezerwat przyrody „Borki” jest to rezerwat leśny. Leży na obszarze Mazur Garbatych, po środku zwartego kompleksu Puszczy Boreckiej, na terenie Nadleśnictwa Kruklanki Utworzony został w 1958 roku celem zachowania i ochrony zbiorowisk leśnych z licznie nagromadzonymi rzadkimi gatunkami i zespołami roślinnymi. Rezerwat zabezpiecza również typowe dla tego obszaru typy gleb: brunatnych, płowych i bagiennych. Teren jest bardzo ciekawy pod względem krajobrazowym. Występują tu...
Jezioro Tajty
Jezioro rynnowe w pow. giżyckim, o powierzchni ok 250 ha.
Jezioro Niegocin
Trzecie pod względem wielkości jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.
Jezioro morenowe powierzchni 2604 ha.
Jezioro Gołdopiwo
Jezioro położone na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Powierzchnia jeziora 862 ha, max głębokość 26,9 m., długość 5,4 km, szerokość 2,7 km. 
Jezioro Mamry

Jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich o powierzchni 104 km².O nas...Partnerzy