Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy”
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” jest to rezerwat krajobrazowy utworzony w 1957 roku. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie walorów krajobrazowych przełomowego odcinka doliny rzeki Wałszy porośniętej typowo wykształconymi zbiorowiskami grądowymi i łęgowymi. Leży na terenie powiatu braniewskiego w gminie Pieniężno pod opieką nadleśnictwa Orneta. Rezerwat to dolina długości 5 km. W skład rezerwatu wchodzi obszar lasów, wód, bagien i użytków rolnych.
Wałsza

Rzeka Wałsza wypływa z zachodniej strony Góry Zamkowej (Wzniesienia Górowskie). Jest prawym dopływ rzeki Pasłęki. Wałsza to rzeka o długości 67 km, powierzchni dorzecza równej 420 km2 i spadku od około 180 m u źródeł do 26 m przy ujściu.O nas...Partnerzy