Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Brodnicki Park Krajobrazowy

Brodnicki Park Krajobrazowy położony jest w centralnej części Pojezierza Brodnickiego, na terenie dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Ukształtowanie powierzchni Parku jest typowe dla krajobrazów polodowcowych: bardzo różnorodne ze znajdującymi się obok siebie równinami sandrowymi, pagórkami morenowymi i kemami oraz głębokimi rynnami (nawet do 40 m) i obniżeniami wytopiskowymi.

Górznieńsko–Lidzbarski Park Krajobrazowy

Pogranicze, to teren gdzie słabiej rozwija się osadnictwo ludzkie i gospodarka. Zazwyczaj granice dzielą. Ale jest to sytuacja sprzyjająca dzikiej przyrodzie, bowiem mniejsza jest antropopresja a migrującym zwierzętom paszportów nikt nie sprawdza.O nas...Partnerzy