Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Rezerwat przyrody „Koniuszanka II”
Rezerwat przyrody „Koniuszanka II” został utworzony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1978 roku. W skład rezerwatu wchodzi obszar lasu i odcinek rzeki o łącznej powierzchni 64,55 ha. Położony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie i gminie Nidzica. Jest to rezerwat leśny, a celem ochrony jest zachowanie kresowych stanowisk zespołów leśnych oraz przełomowego odcinka rzeki Koniuszanki. Rzeka Koniuszanka płynie przez środek...
Rezerwat „Jezioro Orłowo Małe”
Rezerwat „Jezioro Orłowo Małe” jest to rezerwat faunistyczny. Utworzony został w1958 roku. Głównym celem założenia rezerwatu było zachowanie populacji żółwia błotnego oraz optymalnych dla tego gatunku siedlisk. Położony jest w powiecie nidzickim, na terenie gminy Nidzica. W skład rezerwatu wchodzi obszar jeziora Orłowo Małe oraz przyległy do niego obszar leśny.
Jezioro Orłowo Wielkie
Jezioro o powierzchni 21 ha w pobliżu wsi Orłowo.
Jezioro Orłowo Małe
Jezioro o powierzchni 2,3 ha, głębokości 2 m. Jednocześnie rezerwat przyrody.
Jezioro Omulew
Jezioro morenowe w powiecie nidzickim w pobliżu wsi Jabłonka.
Jezioro Kiernoz Mały
Powierzchnia 0,54 km²
Rezerwat Jezioro Orłowo małe

Rezerwat utworzony w marcu 1958 roku w celu ochrony żółwia błotnego (Emys orbicularis). Ochroną objęte zostało jedno z dwóch jezior. Są to śródleśne bezodpływowe połączone ze sobą ciekiem wodnym jeziora Orłowo duże i Orłowo małe leżące w naturalnym obniżeniu terenu.

Rezerwat Źródła rzeki Łyny

System źródliskowy rzeki Łyny należy do najbardziej malowniczych terenów źródliskowych na nizinach. W 1950 r. utworzono rezerwat krajobrazowy dla zachowania procesów erozji wstecznej. Powierzchnia rezerwatu obejmuje ok. 121 ha. Na terenie rezerwatu znajduje się siedem większych systemów źródliskowych.O nas...Partnerzy