Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

WałszaRzeka Wałsza wypływa z zachodniej strony Góry Zamkowej (Wzniesienia Górowskie). Jest prawym dopływ rzeki Pasłęki. Wałsza to rzeka o długości 67 km, powierzchni dorzecza równej 420 km2 i spadku od około 180 m u źródeł do 26 m przy ujściu.Wałsza płynie początkowo w kierunku południowym, a następnie zmienia kierunek na południowo–zachodni. Poniżej Pieniężno Wałsza tworzy głęboki, wcięty jar, o długości 6 km i wysokości zboczy dochodzących do50-60 m. Strome stoki porastają lasy lipowo–grabowe, a na dnie doliny wykształciły się lasy łęgowe. W dolinie rzeki Wałszy poniżej Pieniężna stwierzono występowanie wielu gatunków roślin podlegających ochronie, m.in. takich jak obuwik pospolity (Cypripedium calceolus L.), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.). Rzeka płynie wartkim prądem wśród wypłukanych z glin zwałowych głazów, sprawiając wrażenie górskiego potoku. Na tym odcinku utworzono rezerwat (rezerwat przyrody Dolina rzeki Wałszy o powierzchni 206 ha). Z kolei w dolnym biegu Wałszy znajduje się rezerwat bobrów.

 

Autor opisu: Wioletta Lugowska, St. Czachorowski


   


O nas...Partnerzy