Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Pisa PółnocnaPisa Północna jest rzeką III rzędu, prawobrzeżnym dopływem rzeki Łyny. Jej długość wynosi ok. 35 km, a zlewnia zajmuje obszar 324,3 km2. Największym dopływem Pisy Północnej jest Bajdycka Młynówka. Pisa Północna zanieczyszczona była ściekami bytowymi i przemysłowymi z Bisztynka, Łabędnika, Galin i Kos, odprowadzanymi przeważnie poprzez rowy melioracyjne.Badania jakości wód przeprowadzone pod koniec lat 90. ubiegłego wieku wykazały, że rzeka na całej długości prowadziła wody nadmiernie zanieczyszczone – pozaklasowe - a tylko powyżej ujścia w Rygarbach, wody zaklasyfikowano do III klasy czystości. Zawartość substancji organicznych w większości punktów pomiarowo–kontrolnych spełnia normatywy II klasy czystości.

Badania jakości wód prowadzono w czterech przekrojach pomiarowo-kontrolnych, rozmieszczonych na odcinku od powyżej Kiwit do powyżej ujścia do Łyny w Rygarbach. W pierwszym przekroju pomiarowo-kontrolnym i przyujściowym miano Coli typu kałowego wskazywało na III klasę czystości, a w pozostałych dyskwalifikowało wody.

Górna Pisa pływnie niewielka doliną, o zboczach wysokości około 4 m (odcinek górny) i 7,5 m w odcinku dolnym. W wyniku nanoszenia osady w dolinie rzeki zachodziły procesy zatorfiania.

 Bibliografia

  • Pietrzak S., (red.) 1997. Raport o stanie środowiska woj. olsztyńskiego w latach 1995-1996. Olsztyn, 159 str.
  • Kondracki J., 1994. Geografia Polski – mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wyd. PWN, Warszawa, 340 str.
Autor opisu: ST. Czachorowski


   


O nas...Partnerzy