Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Rezerwat przyrody „Czerwona Struga”Rezerwat przyrody „czerwona Struga został utworzony w 1974 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowisk pióropusznika strusiego na terenie Puszczy Rominckiej.

Rezerwat objęty jest ochroną częściową i stanowi ważną rolę w zachowaniu stanowisk pióropusznika strusiego. Pióropusznik strusi jest to paproć osiągająca wysokość do 1,5 metra. Tworzy dwa rodzaje liści: zarodnikonośne- wyrastające wewnątrz lejka oraz asymilujące- wyrastające lejkowato bezpośrednio z kłącza. Podlega całkowitej ochronie. Siedliska pióropusznika to brzegi potoków, wilgotne zbocza, mokre łąki i leśne polany. Tak też jest w rezerwacie. Przepływa przez niego meandrujący strumień Czerwona Srtuga, której zawdzięczamy nazwę rezerwatu. Rezerwat położony jest w województwie Warmińsko- Mazurskim, na terenie Powiatu Gołdap, w gminie Dubeninki, 5 km na południe od wsi Dubeninki na obszarze nadleśnictwa Gołdap. Rezerwat zajmuje powierzchnię w środkowej części Puszczy Rominckiej. Obejmuje obszar 3,59 ha. Przez środek rezerwatu przebiega utwardzana droga. Na opisywanym terenie występują rośliny chronione i rzadkie. Należą do nich: wawrzynek wilczełyko (daphne mezereum) oraz pióropusznik stusi (matteuccia struthiopteris) podlegające ochronie ścisłej. Ochroną częściową objęte są: kruszyna pospolita (frangula alnus), porzeczka czarna (ribes nigrum), kalina koralowa (vibumum opulus), kopytnik pospolity (asarum europaeum), przytulia wonna (galium odoratum). W Puszczy Rominckiej licznie występują łosie, dziki, sarny, jelenie. Gatunkiem przechodnim jest żubr. Liczne występują lis, jenot, wydra. Można zaobserwować wilki, bobry. Rzadziej zobaczymy rysia i zająca bielaka. Odnotować należy liczne występowanie kun, norek, piżmaków. W puszczy występują bardzo ciekawe ptaki tj.: rybołów, orlik krzykliwy, bocian czarny, kania ruda, włchatka, dzięcioł białogrzbiety.

CIEKAWOSTKI: Nad Czerwoną Strugą znajduje się betonowy mostek zbudowany przed II Wojną Światową.

CIEKAWE MIEJSCA W POBLIŻU: Miejscowości, zabytki, inne rezerwaty lub parki …..

Bibliografia
Dziennik Urzędowy województwa warmińsko- mazurskiego nr 190 z dn. 8 grudnia 2006 roku; Rozporządzenie nr 45 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody.Autor opisu: Agata Szadziewska


   


O nas...Partnerzy