Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Rezerwat „Jezioro Orłowo Małe”Rezerwat „Jezioro Orłowo Małe” jest to rezerwat faunistyczny. Utworzony został w1958 roku. Głównym celem założenia rezerwatu było zachowanie populacji żółwia błotnego oraz optymalnych dla tego gatunku siedlisk. Położony jest w powiecie nidzickim, na terenie gminy Nidzica. W skład rezerwatu wchodzi obszar jeziora Orłowo Małe oraz przyległy do niego obszar leśny.

Żółw błotny jest jedynym gatunkiem żółwia występującym naturalnie w Polsce. Prowadzą skryty tryb życia i zamieszkują miejsca trudne do obserwacji. Żółw błotny jest gatunkiem nizinnym, a jego środowiskiem jest woda, którą opuszczają tylko samice dla złożenia jaj. Zamieszkuje nieduże, zarastające jeziorka, leśne oczka wodne, bagna, gęsto zarośnięte i trudno dostępne starorzecza. Właśnie takim terenem jest obszar rezerwatu.

Bardzo trudno jest spotkać żółwia. Większe prawdopodobieństwo jest wiosną. Wtedy to samice wychodzą na ląd żeby złożyć jaja.

Bibliografia
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego nr 143 z dn. 15 września 2010 roku; Zarządzenie nr 47 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 3 wrześni a 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Orłowo Małe”.Autor opisu: Agata Szadziewska


   


O nas...Partnerzy