Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy”Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” jest to rezerwat krajobrazowy utworzony w 1957 roku. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie walorów krajobrazowych przełomowego odcinka doliny rzeki Wałszy porośniętej typowo wykształconymi zbiorowiskami grądowymi i łęgowymi. Leży na terenie powiatu braniewskiego w gminie Pieniężno pod opieką nadleśnictwa Orneta. Rezerwat to dolina długości 5 km. W skład rezerwatu wchodzi obszar lasów, wód, bagien i użytków rolnych.

Do rezerwatu można wejść niemal z centrum Pieniężna. Można zejść ścieżką w dół obok XIII wiecznego kościoła św. Piotra i Pawła. Lewym brzegiem rzeki prowadzi czerwony szlak spacerowy.

Dolinę rzeki porastają: świerk pospolity, klon, brzoza, dąb szypułkowy, jesion, buk. W runie leśnym występuje wawrzynek wilczełyko, szczawik pospolity, zawilec leśny, kokorycz pusta, gajowiec żółty i inne ciekawe gatunki. Okolice tą zamieszkują: sarna, dzik, zając, kuna, jeż, jenot, borsuk, jeleń, łoś. Ptaki gniazdujące w rezerwacie to: sikory, zięby, dzięcioły, myszołowy, zimorodki, sroki, sójki i wiele innych.


CIEKAWE MIEJSCA W POBLIŻU: Udając się na spacer po rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy” warto zwiedzić również Pieniężno z wieloma zabytkami.

Bibliografia
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego nr 182 z dn. 16 listopada 2010 roku; Rozporządzenie nr 68 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Wałszy”.Autor opisu: Agata Szadziewska


   


O nas...Partnerzy