Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Świergotek polny (Anthus campestris)Największy z występujących w Polsce świergotków, wyglądem przypominający pliszkę. Smukła sylwetka, długi nogi i ogon, którym kiwa podobnie jak pliszki. Jego upierzenie jest piaszczyste, z delikatnym kreskowaniem na wierzchu ciała. Potrzebuje nie zarośniętego podłoża, po którym mógłby biegać i polować na owady. W Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Świergotek polny jest dość dużym i długoogoniastym ptakiem z rodziny pliszkowatych (Motacillidae). Obie płci ubarwione jednakowo. Jednolicie, jasno ubarwiony, z delikatnym kreskowaniem na wierzchu ciała. Spód gładki i jaśniejszy, na głowie zaś biała brew i kantarek. Długie nogi i ogon, którym kiwa podobnie do pliszki. Długość ciała 16- 17 cm, rozpiętość skrzydeł 25-28 cm, masa ciała zaś ok. 23g.
W okresie lęgowym zamieszkuje tereny ciepłe i otwarte, skąpo pokryte roślinnością. W mniejszym stopniu pola uprawne, kamieniołomy i hałdy kopalniane. W środkowej Europie gnieżdżą się głównie na wrzosowiskach i suchych nieużytkach z pojedynczymi drzewami, dużych polanach. Preferuje obszary o klimacie umiarkowanym w Europie,  umiarkowane części Azji i północno-zachodniej Afryki. Na terenie naszego kraju niezbyt liczne, zamieszkują głównie nizinną część Polski. Występuje punktowo na Mazurach, Podlasiu, wzdłuż Narwi i w rejonie Olkusza i Torunia. Zimuje w Afryce na południe od Sahary i na Półwyspie Arabskim.
Świergotki powracają z zimowisk od maja do lipca, w ciągu roku wyprowadzają jeden lub dwa lęgi.
Samiec odbywa widowiskowe loty godowe. Podczas lotu śpiewają monotonnym głosem „cirlui”. Wzbija się energicznie w powietrze, po czym opada wolno w dół z lekko rozpostartymi skrzydłami. Samica buduje dość duże gniazdo naziemne, ukryte w trawie lub pod gałęziami krzewów.  Składa 4-5 żółtawych, brązowo nakrapianych jaj, które samodzielnie wysiaduje przez około dwa tygodnie. Po tym czasie  młode opuszczają gniazdo, ale przez pewien czas są jeszcze pod opieką rodziców. Na przełomie sierpnia i września świergotki opuszczają tereny lęgowe. Pokarmem świergotków są głównie owady, jak chrząszcze, szarańcza, muchówki i gąsienice motyli, rzadziej nasiona traw. 

Bibliografia
·    Karetta M. 2010. Atlas ptaków. Pascal.
·    Singer D. 2005. Atlas ptaków Europy. Delta.
·    Sterry P., Cleave A., Clements A., Goodfellow P. 2003. Ptaki Europy. Świat Książki.Autor opisu: Katarzyna Zwirska


   


O nas...Partnerzy