Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Pójdźka (Athene noctua)Mała sowa, krępa i krótkoogoniasta, spłaszczona głowa ze słabo zaznaczoną szlarą i dużymi żółtymi oczami. Aktywna zarówno nocą, jak i dniem. Często siedzi na słupach ogrodzeniowych, telefonicznych i na dachach. Zaniepokojona  dyga i kiwa się w przód i tył. Gatunek osiadły, nie podejmujący żadnych migracji. Zimę spędza w miejscu lęgów. W Polsce nieliczny ptak lęgowy podlegający ochronie ścisłej.

Pójdźka jest małą sową o krępej budowie ciała, dużej spłaszczonej głowie ze słabo zaznaczoną szlarą i dużymi żółtymi oczami. Nogi długie, opierzone aż do palców. Długość ciała 22-25 cm, rozpiętość skrzydeł 55 cm, masa ciała 160-170g samce, samice 170-200 g. Obie płci ubarwione jednakowo. Wierzch ciała brązowy z białymi plamami, spód jaśniejszy, podłużnie brązowo pręgowany. Młode osobniki mają jednolicie szare ubarwienie głowy, bez jasnego nakrapiania.
Pójdźki zamieszkują urozmaicone tereny otwarte,  jak łąki, pastwiska, stare sady, winnice i skraje wsi. Preferuje miejsca z niską roślinnością, co ułatwia jej polowanie. Sowy zamieszkują niemal całą Europę, z wyjątkiem północnych krańców Wysp Brytyjskich, Skandynawii i krajów nadbałtyckich. Areał występowania obejmuje również Azję i północną Afrykę. W Polsce pójdźka jest nielicznym ptakiem lęgowym terenów rolniczych. Najliczniej występuje w środkowej części kraju oraz na wschodzie, a głównie na Lubelszczyźnie.
Sowy te gniazdują w spróchniałych, starych konarach drzew owocowych, w głowiastych wierzbach, niedostępnych szczelinach skalnych i starych budynkach.  Ptaki te są monogamiczne i osiadłe. W wybranym raz miejscu gniazdują przez wiele lat. Od kwietnia do maja samica składa  w dwudniowych odstępach 3-6 białawych, które wysiaduje 28-32 dni. Młode klują się również w dwudniowych odstępach, przez co wykazują różnice wielkości, które pod koniec rozwoju gniazdowego zacierają się. W 5 tygodniu życia młode opuszczają gniazdo, ale jeszcze przez miesiąc przebywają w pobliżu gniazda i są dokarmiane przez matkę. W pierwszym roku życia ginie 70% młodych. Głównymi wrogami tych sów są kuny i zdziczałe koty. Pójdźki polują na drobne gryzonie, zwłaszcza polniki i myszy zaroślowe oraz na małe ptaki, jak wróble, szpaki i trznadle. Latem zjadają też wiele owadów. Odgłos wabiący pójdźki „kuwitt” był dawniej interpretowany jako wezwanie „pójdź  tu” skąd polska nazwa tego gatunku. Głos godowy samca to zaś miękkie nosowe „guhg”.

Bibliografia
·    Karetta M. 2010. Atlas ptaków. Pascal.
·    Kruszewicz A. 2005. Ptaki Polski. Multico.
·    Singer D. 2005. Atlas ptaków Europy. Delta.
·    Sterry P., Cleave A., Clements A., Goodfellow P. 2003. Ptaki Europy. Świat Książki.Autor opisu: Katarzyna Zwirska


   


O nas...Partnerzy