Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Czarka austriacka - Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.Wczesną wiosną w lasach liściastych można spotkać czerwone, miseczkowate owocniki czarki austriackiej (Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud.).

Pozycja systematyczna (*)

Królestwo: grzyby właściwe (Fungi)

 

Typ: grzyby workowe (Ascomycota)

 

Klasa: woreczniaki (Ascomycetes)

 

Rząd: kustrzebkowce (Pezizales)

 

 

Status prawny

Wszystkie gatunki z rodzaju czarka (Sarcoscypha) podlegają ochronie ścisłej.

 

 

Opis owocnika

Owocnik miseczkowaty (apotecjum) o średnicy 1-5 cm, z trzonem dochodzącym do 3 cm długości. Wnętrze miseczki, pokryte warstwą rodzajną (hymenium), zabarwione jest na kolor karminowoszkarłatny. Na zewnątrz barwa jest jaśniejsza – od brudnobiaławej do żółtawopomarańczowej. Trzon pokryty jest delikatnymi, bezbarwnymi włoskami.

 

 

 

Występowanie

(I)II-V, pierwsze owocniki pojawiają się w okresie topnienia śniegu.

 

Na leżących gałązkach drzew liściastych (olsza, klon, wierzba, robinia) w wilgotnych lasach liściastych (łęgi, wilgotne grądy); ostatnio coraz częściej spotykana. Saprotrof.

 

W Olsztynie można spotkać m.in. w Lesie Miejskim oraz lasach niedaleko Kortowa.

 

 

Wartość użytkowa

niejadalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gatunki podobne

W Polsce występuje również czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea). Dokładne rozpoznanie gatunku możliwe jest jedynie na podstawie cech mikroskopowych takich jak: kształt włosków na trzonie czy zarodników (kształt, wielkość, sposób kiełkowania). Obecnie nie można rozróżnić tych gatunków jedynie na podstawie cech zewnętrznych.

Bibliografia

Baral H.O. 2004. The European and N-American species of Sarcoscypha. (http://berg.heim.at/zermatt/441254/Sarcoscypha-key.htm).

 

Gerhardt E. 2006. Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik. KDC, Warszawa, s.718.

 

Gumińska B., Wojewoda W. 1985. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL, Warszawa, s.504.

 

* - W związku z ciągłymi, często dość istotnymi zmianami w systematyce grzybów, przyjęto tu uproszczoną systematykę Hawkswortha i in. (1995). Aktualna pozycja systematyczna opisywanych gatunków dostępna jest na stronie Index Fungorum – www.indexfungorum.org/ 

 

 
Autor opisu: Grzegorz Fiedorowicz
   


O nas...Partnerzy