Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Kania ruda (Milvus milvus)Duży ptak drapieżny o charakterystycznej sylwetce – skrzydła w kształcie litery M, długi i głęboko wcięty ogon. Zasiedla tereny z lasami urozmaiconymi zbiornikami wodnymi i łąkami. Żywi się drobnymi zwierzętami i padliną. W ostatnich latach notowany coraz częściej, głównie w zachodniej i północnej Polsce.

Kania ruda jest dużym i bardzo charakterystycznym ptakiem drapieżnym. Podczas lotu prezentuje elegancką sylwetkę ze skrzydłami ułożonymi w kształt litery „M” oraz długim, głęboko rozwidlonym ogonem, który wciąż ustawia pod różnymi kątami. W ubarwieniu dominuje kolor rudobrązowy a na spodzie skrzydeł znajdują się kontrastujące z nim białe plamy.


Kanie rude zasiedlają obszary ze starymi lasami liściastymi, które przeplatane są terenami otwartymi – zbiornikami wodnymi, rzekami, łąkami i polami. Można je spotkać na terenach podmokłych, w dolinach rzek, na skalistych wybrzeżach i terenach o charakterze parkowym. Generalnie ptaki te nie występują na terenach silnie przekształconych rolniczo. Gniazda budują wysoko na drzewach, w rozwidleniach konarów.


Ptaki te są doskonałymi, zwinnymi lotnikami. Polują na bezkręgowce i drobne kręgowce, których wypatrują w locie. Kanie nie tylko polują, ale nie pogardzą także znalezioną padliną. Są to ptaki bardzo agresywne wobec innych ptaków drapieżnych – przepędzają je i zabierają im pokarm, dlatego rzadko zdarza się by jakiś drapieżnik założył gniazdo w ich sąsiedztwie.


Populacja kani rudej zanotowała silny spadek liczebności, który rozpoczął się już w XVIII i XIX w. i trwał aż do połowy XX w. Przyczyną tych zmian mogła być intensyfikacja rolnictwa, a także tępienie ptaków. Mniej więcej od lat 50. ubiegłego wieku stan tego gatunku ulega poprawie i dziś kania ruda jest już ptakiem znacznie częstszym. Obserwacja kani rudej na Warmii nie jest rzadkością, choć jest ich tu mniej niż w zachodniej Polsce.


Kanie rude przejawiają skłonności, które nie kojarzą nam się zbyt przyjemnie. Nie dość, że odżywiają się padliną, zimą zamiast wędrować wolą pozostawać przy śmietnikach i rzeźniach gdzie wyjadają odpadki, to nierzadko wnętrze gniazda wyścielają znalezionymi śmieciami, np. szmatami i papierami.
Bibliografia
Jonsson L. 2006. Ptaki Europy. Muza Kruszewicz A. G. 2007. Ptaki Polski. Multico Dyrcz A. 2001. Kania ruda. [w:] Głowaciński Z. (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL Sokołowski J. 1992. Ptaki Polski. WSiPAutor opisu: Lech Pietrzak


   


O nas...Partnerzy